Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 15.5.2018

Päivä Osakeyhtiön asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä Päivä Osakeyhtiö Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere Y-tunnus 0146740-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

3. Rekisterin nimi Päivä Osakeyhtiön asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisterin käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen ja muu rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Verkkopalveluissa verkkotunnukset luonneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista, laskutuksista ja palautuksista.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi tietolähteinä käytetään Postin osoitetietojärjestelmää, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereitä ja muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseen koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kirjallisesti rekisterinpitäjän osoitteeseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterit on tallennettu sähköisessä muodossa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

Päivä Osakeyhtiön työsuhteen hallinnan rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi: työsuhteen hallintarekisteri

2. Rekisterinpitäjä: Päivä Osakeyhtiö, y-tunnus: 0146740-3

3. Rekisterin vastuuhenkilö: Kirjanpitäjä/palkanlaskija

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: a. palkkahallinta, sairauslomatodistukset: kirjanpitäjä/palkanlaskija b. työsopimukset: toimitusjohtaja c. työssäolovuodet: kirjanpitäjä/palkanlaskija d. sähköpostijärjestelmä: IT-spesialisti e. työsuhteen johtaminen: toimitusjohtaja f. rekrytointitietokanta: toimitusjohtaja

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys rekisterinpitäjään joko työntekijänä, entisenä työntekijänä, palkkionsaajana tai luottamushenkilönä. Rekisteriin merkitään vain asioiden hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterissä olevia tietoja työnantaja käyttää suorittaessaan niitä työntekijöitään ja luottamushenkilöitään koskevia tehtäviä, jotka sille lakien, erillisten päätösten ja määräysten perusteella kuuluvat. Rekisteriä käytetään myös työvoiman hankintaan, työntekijöiden työvälineenä, henkilöstön johtamisen välineenä ja muistamisessa.

6. Rekisterin tietosisältö a. Palkkahallintajärjestelmässä (NetBaron) ovat tiedot määrämuotoisia: henkilön nimi ja osoitetiedot, henkilötunnus, tehtävää, toimeksiantoa ja palkkaa kuvaavat tiedot, työsuhteen poissaolo mm. lomat. b. Työsopimuksissa on edellä mainittujen tietojen lisäksi työtehtäviin liittyvät tarkemmat tiedot ja ohjeet. Työsopimuksissa käytetään yleistä työsopimuspohjaa. c. Työssäolovuodet sisältävät työsuhteen aloituspäivämäärän ja työssäolovuodet. d. Sähköpostijärjestelmään tallennetaan sähköpostiviestit ja kalenterimerkinnät. e. Työsuhteen johtamisen tiedoissa on kehityskeskustelulomakkeet, joihin sisältyy esimiehen ja työntekijän yhdessä sopimat tavoitteet ja toimenpiteet sekä muut erikseen keskustellut asiat. f. Rekrytointitietokanta koostuu työnhakijoiden lähettämistä tiedoista: työhakemus ja CV.

7. Säännönmukaiset tietolähteet a. Palkkahallintajärjestelmän tiedot päivittyvät työsuhteen / toimeksiannon alussa sekä erillisillä päätöksillä palkantarkistusten yhteydessä. Jokaisen palkka-ajon yhteydessä päivitetään laskentakauden palkkaan vaikuttavat tiedot. b. Työsopimustiedot saadaan työntekijältä ja esimieheltä. c. Työssäolovuodet saadaan laskettaessa työsuhteen aloituspäivämäärä. d. Kehityskeskustelulomakkeet päivittyvät keskustelujen jälkeen. e. Rekrytointitietokanta päivittyy työntekijöiden itsensä kertomilla tiedoilla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset a. Henkilöt saavat tiedot maksetusta palkasta / palkkiosta / korvauksesta ja palkanpidätyksistä jokaisen palkanmaksun yhteydessä joko verkkopalkkalaskelmana tai paperipostilla kotiinsa. b. Ulkopuolisia luovutuksia on eri lakisääteisille viranomaistahoille: mm. tilastokeskus, verottaja, vakuutusyhtiöt, työterveys, Kela, työttömyyskassa, eläkeyhtiö.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle a. Tietoja ei siirretä ulkopuolelle.

10. Rekisterin käyttö a. Palkkahallintarekisteriä käyttävät siihen nimitetyt henkilöt, joille on annettu oikeudet järjestelmään. Rekisteriä käytetään palkkahallintoon. b. Työssäolovuosia käytetään tasavuosimuistamiseen c. Työsuhteen johtamisen lomakkeita käytetään työssäkehittymisen välineenä esimiehen ja työntekijän välillä. Exit-keskusteluja käytetään organisaation johtamisen kehittämiseen d. Sähköpostirekisteriä käytetään sähköpostien lukemiseen, lähettämiseen ja vastaanottamiseen sekä kalenterimerkintöjen tekemiseen. e. Rekrytointitietoja käytetään päätöksenteon tukena uusia henkilöitä palkattaessa.

11. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilöstörekistereihin a. Rekistereitä ei yhdistetä muihin rekistereihin.

12. Rekisterinsuojauksen periaatteet a. Päivä Osakeyhtiöllä on käytössä paiva.fi sähköpostijärjestelmä, jota hallinnoi Suomen Vapaakirkko (svk.fi). Palvelin sijaitsee fyysisesti Tampereen Teopoliksen tiloissa. Henkilötietojen lähettäminen paiva.fi ja svk.fi -osoitteiden välillä on turvallista. b. IT-asiantuntija hallinnoi käyttöoikeuksia eri kansioihin.

13. Henkilöstörekisterin ja rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen a. Palkkakortit ja palkkoihin liittyvä aineisto säilytetään NetBaron–ohjelmistossa, johon on vain erikseen nimetyillä henkilöillä oikeus. Palkanlaskentaan ja vuosi-ilmoituksiin liittyvä materiaali tulostetaan myös paperille ja tulosteita säilytetään lukitussa tilassa. Palkkakortteja säilytetään n. 40 vuotta, koska maksettuihin palkkoihin liittyviä kysymyksiä saattaa tulla viranomaisilta vielä pitkän ajan kuluttua. Hävitettävä aineisto poistetaan tuhottavaksi tietosuoja-astioihin säännöllisin väliajoin. b. Työsopimukset tallennetaan työsopimusmappiin, joka on lukitussa kaapissa. Työssäolovuodet tiedosto säilytetään palkanlaskijan tietokoneella, joka on vain hänen käytössään. c. Kehityskeskustelulomakkeet säilytetään toimitusjohtajan koneella, jonka tiedot eivät ole yhteisellä palvelimella. d. Rekrytointitilanteessa saadut hakemukset ja CV:t säilytetään rekrytoivan esimiehen hallussa ja tiedostot hävitetään yhden vuoden kuluessa tietojen saamisesta.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nettikirjakaupan toimitusehdot

Toimitusaika

Toimitamme tilauksesi 2-7 arkipäivän kuluessa. Jos tilauksesi toimitus viivästyy huomattavasti, ilmoitamme siitä Sinulle sähköpostilla.  Ennakkotilaustuotteet pyritään toimittamaan asiakkaalle julkaisupäiväksi.  Tilaustuotteilla on pidempi toimitusaika ja nämä tiedot löytyvät tuotetietojen yhteydestä. Jos tuotteen yhteydessä on kerrottu, että tuotetta ei löydy varastosta, on toimitusaika ennalta määrittelemätön.

Toimitustavat

Toimitustapana on kirje tai postin toimipisteistä ja pakettiautomaateista noudettava paketti. Ostaja saa ostoksestaan vahvistuksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Vahvistus on samalla kuitti. 

Toimitusmaksu

Ostoksien toimitusmaksu vaihtelee ostettavien tuotteiden määrän ja koon mukaan sekä toimitustavan mukaan. Tilauskohtainen toimitusmaksu näytetään palvelussa ennen maksun suorittamista.  Pyrimme toimittamaan kaikki tilauksessa olevat tuotteet samalla kertaa. Mikäli joudumme toimittamaan tilatut tuotteet useammassa lähetyksessä, siitä ei koidu asiakkaalle ylimääräisiä kuluja.

Tilauksen maksaminen

Maksutapoina käyvät yleisimmät verkkopankit ja luottokortit. Laskutusmahdollisuus koskee vain sopimusasiakkaita, kuten seurakuntia, yhteisöjä ja yrityksiä. Pidätämme itsellämme oikeuden olla toimittamatta tilattuja tuotteita, jos ne on loppuunmyyty. Mikäli tilaajana on alle 18-vuotias, tulee hänen saada tilaukselleen huoltajan suostumus. Toimitamme tilaukset ainoastaan Suomeen. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj  (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail Oyj,
y-tunnus: 2122839-7
Innova 2 Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oy yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Kampanjakoodit ja lahjakortit

Kampanjakoodeja ja lahjakortteja käytettäessä asiakkaan tulee huomioida, että yhtä koodia voidaan käyttää vain kerran, koko lahjakortin summa on käytettävä kerralla eikä lahjakortista mahdollisesti ylijäänyttä rahaa myöskään palauteta asiakkaalle. Lahjakorttikoodia ei voida myöskään käyttää postikulujen maksamiseen, ainoastaan tuotteiden maksamiseen.

Asiakasrekisteri

Säilytämme kaikki asiakastiedot turvallisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilörekisterilain puitteissa.

Palautusoikeus

Kuluttajalla on 14 päivän palautusoikeus postipaketin noutohetkestä alkaen (mukaan lukien viikonloput ja pyhäpäivät, pois lukien noutopäivä). Tuote on palautettava tai vaihdettava viimeistään 14. päivää seuraavana arkipäivänä. Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita, esimerkiksi muovistaan avattua CD/DVD/tietokoneohjelmaa ei voi palauttaa. Noutohetkeksi katsotaan se päivä, jolloin tilaus on toimitettu kuluttajalle kotiin tai noudettu postin noutopisteestä/pakettiautomaatista. Asiakkaan velvollisuus on todistaa tämä päivä esimerkiksi kuitin tai postileiman avulla.

Palautuksesta maksetut rahat siirretään takaisin palauttajan erikseen ilmoittamalle pankkitilille.

Tuotteen voit palauttaa maksutta käyttämällä Postista saatavaa ASIAKASPALAUTUS -osoitekorttia. Saat Postista palautuskuitin todisteeksi palautuksestasi. Liitä tuotteen mukaan lähetyslista sekä pankkitilisi numero. Kirjoita palautusosoitteeksi:

Asiakaspalautus:
Nettikirjakauppa.com 
Helsingintie 236
13430  HÄMEENLINNA 
Puh. 040 779 6881
E-mail: asiakaspalvelu(at)nettikirjakauppa.com